Doporučená schémata dávkování

1. Dávkování pro posílení
1. - 4. týden
1 - 1 - 1

Celkem minimálně 90 kapslí.
Toto dávkovací schéma postačí opakovat 1 x ročně.

5. týden
1 - 0 - 0

2. Dávkování např. při genetické dispozici nádorových onemocnění a po dokončené onkologické léčbě

1. - 4. týden
2 - 2 - 2

Celkem minimálně 180 kapslí. Toto dávkovací schéma postačí opakovat 1 x ročně.

5. týden
1 - 0 - 1

3. Nově diagnostikované onemocnění

1. měsíc
3 - 3 - 3
a více
U nově diagnostikovaného onemocnění je vhodné Ovosan podávat souběžně s klasickou protinádorovou léčbou, abychom omezili její nežádoucí vedlejší účinky.
dále souběžně s ostatní léčbou
2 - 2 - 2
poté 1 měsíc
2 - 2 - 2

Doporučujeme zahájit nejpozději po půl roce 5 týdenní podávání Ovosanu dle schématu 2.

Při konzumaci OVOSANu je nutné zvýšit příjem tekutin na cca 2,5 - 3 litry denně.

I v těchto případech je dávkování individuální, proto je vhodné poradit se o dávkování Ovosanu s lékařem bezplatné Zelené linky Ovosan 800 201 207 nebo 800 201 210 (MUDr. Peter Bednarčík ).