Strana 1, strana 2, strana 3, strana 4, strana 5

Ovosan s biologicky aktivními fosfolipidy BAF®

Otázky a odpovědi lékaře


O t á z k a :
Onkologická léčba mi už skončila. Mám dále užívat Ovosan?
O d p o v ě ď :
Ano. Ještě asi půl roku po ukončení léčby a pak přejít na režim pravidelných kúr, kdy čtyři měsíce Ovosan neužíváme a pak dva měsíce užíváme v dávce 6 kapslí denně. Tento režim je vhodné zachovat po dobu 5 let.

O t á z k a:
Kdy mohu užívat Ovosan v souvislosti s běžnou onkologickou léčbou?
O d p o v ě ď :
Nejlépe po celou dobu, tedy už před operací, určitě v průběhu chemoterapie i radioterapie.

O t á z k a:
Může Ovosan užívat těžce nemocný onkologický pacient, kterému už lékaři nedávají téměř žádnou naději?
O d p o v ě ď :
Určitě může. Dávkování je potřeba konzultovat na bezplatné telefonní Zelené lince Ovosan. Nelze očekávat uzdravení, ale případné prodloužení a zkvalitnění života.

O t á z k a :
Mohu Ovosan užívat spolu s jinými léky, např. na vysoký tlak, diabetické léky apod.?
O d p o v ě ď :
Ano. Zatím jsme nezaznamenali žádné problémy při společném užívání s jinými léky. Nedoporučujeme uživat Ovosan po transplantaci a lidem trpícím alergií na vaječnou bílkovinu. Ti by se o případném užívání měli poradit s lékařem.

O t á z k a :
Má smysl užívat Ovosan jako prevenci onkologického onemocnění (máme nemoc v rodině, mám nejasný nález apod.)?
O d p o v ě ď :
Ano má, protože posiluje imunitní systém a tím prevenci napomáhá. Režim dávkování je opět takový, že střídáme dva měsíce, kdy užíváme 6 kapslí denně a 4 měsíce, kdy Ovosan vysadíme.

O t á z k a :
Mohou Ovosan užívat i děti a těhotné ženy?
O d p o v ě ď :
Ano. Nebyl u nich zaznamenán žádný problém ani při dlouhodobém užívání. O dávkování je vhodné se poradit na Zelené lince Ovosan.

O t á z k a :
Máme obavu, aby dlouhodobé užívání vysokých dávek Ovosanu nezpůsobilo zvýšení cholesterolu?
O d p o v ě ď :
Užívání Ovosanu nezvyšuje hladinu cholesterolu.

O t á z k a :
Je Ovosan vyrobený z prověřených vajec, aby se vyoučila možnost přenosu ptačí chřipky?
O d p o v ě ď :
Ano, jedná se o kvalitní pravidelně kontrolované chovy.

O t á z k a :
Pacient muž 81 let má rakovinový nádor (místo se nepodarilo zjistit), který mu metastázuje do kostí. Z duvodu veku mu nebyla nasazena chemoterapie. Užívá lék BONEFOS a SURGAM. Chtela bych vedet, zda by mu OVOSAN mohl pomoci  zpomalit nemoc a jak ho užívat, pokud lze OVOSAN kombinovat s jeho léky?
O d p o v e d :
Pacient muže preparát užívat soubežne dle tretí varianty.

O t á z k a :
Lze Ovosan aplikovat týden pred operací nádoru deložního cípku nebo až po zákroku?
O d p o v e d :
Již pred, co nejdríve, a pokracovat v podávání minimálne 2 mesíce a do pul roku zopakovat prelécovací dávku.

O t á z k a :
J
e možné použít OVOSAN při diagnóze ALL?
O d p o v e d :
Ano. Doporucujeme postupne narustající užití Ovosanu od 1-0-1 až do dávky 2-2-2.

O t á z k a :
Pacient s karcinomem žaludku vybral kompletní kúru oznacenou jako "Podpurný ci alternativní lécebný prostredek pri nádorových onemocneních" (8 balení), výsledek objektivní (CT, sono) i   subjektivne pozitivní, 2 týdny po dokoncení kúry subjektivní zhoršení stavu. Pacient chce v braní OVOSANu pokracovat. Jakou dávkou? Existuje nejaká udržovací dávka, kterou by mohl permanentne užívat, anebo doporucujete zopakovat kúru ?
O d p o v e d :
Je vhodné doporucit všem, že po postupném najetí na dávku 2-2-2 lze setrvat na této dávce tak dlouho, jak to vyžaduje klinický stav - tj. není omezena celková doba aplikace. Rídí se pouze stavem pacienta a objektivním posouzením prínosu OVOSANu pri celkové lécbe.

U jmenovaného opet nasadit OVOSAN v dávce 2-2-2 a rídit se výše uvedeným. V prípade déledobého podávání - když chceme snížit vedlejší úcinky chemoterapie - muže pacient užívat dávku 1-1-1 po celou dobu chemo nebo radiacní terapie.


O t á z k a :
Existují nejaké poznatky nebo zkušenosti lécby lupusu erythematodes OVOSANem?
O d p o v e d :
Co se týce lupuserythematodes, tak  nevíme nic presnejšího. Nemáme osobní zkušenosti s tímto onemocnením. Víme, že již bylo nekým receno, že  u tohoto onemocnení podával OVOSAN a melo to pozitivní efekt. Bohužel nevíme již nic presnejšího a budeme vdecní za každou novou informaci.

O t á z k a :
Užití Ovosanu na podporu imunitního systému, tj. celkem 3 balení podle schématu 1-0-0, 1-0-1 a 1-0-0, stací užít jednou a mám vystaráno na celý život, nebo napr. jednou rocne celé zopakovat?
O d p o v e d :
Jednou rocne zopakovat, protože poškozené bunky schopné se nádorove zvrhnout vznikají denne a nelze tento proces zastavit. Lze pouze jednou za cas preventivne prelécit a prípadné uchycené bunky, schopné zahájit nádorové onemocnení, Ovosanem pomoci zlikvidovat.

O t á z k a :
Lze OVOSAN  jako podpurný prostredek pri onkologické lécbe kombinovat  s enzymoterapií WOBE MUGOS. Existuje nejaké omezení pred chirurgickým výkonem, behem radioterapie nebo chemoterapie?
O d p o v e d :
Bežne lze kombinovat. Celá rada pacientu to tak delá. Není nám  známa žádná kontraindikace ohledne enzymu v kombinaci s Ovosanem.  Obecne nelze doporucovat výrazne zvýšené dávky vit. C,A,E v prubehu radiacní terapie, nebot pusobí proti smyslu a principu efektu radiace. Po ukoncení ozarování je možno fyziologické dávky navýšit. Ovosan lze podávat bez omezení soubežne s každým druhem terapie.

O t á z k a :
Je možné podávat OVOSAN v užívání 3-3-3? Není to nebezpecné?
O d p o v e d :
Vyšší dávky(3-3-3) nejsou nebezpecné, spíše naopak - je to spíše otázka ekonomická. Z hlediska mechanismu pusobení Ovosanu jsou vyšší dávky u težkých prípadu výhodnejší a je zde predpoklad rychlejších efektů.

O t á z k a :
U pacienta bylo diagnostikováno nádorové onemocnení jater. Týden po operaci jsme nasadili prípravek Ovosan. V této chvíli je ve fázi pátého týdne. Po kolika týdnech lze ocekávat (a jakým zpusobem se projeví) zlepšení zdravotního stavu?
O d p o v e d :
Vetšinou první hodnocení zmen má smysl delat po cca 4 - 6 týdnech dávky 2-2-2   a predchozím najíždení na dávku, tj. celkem asi po 6 - 8 týdnech. První zmeny nastanou již dríve- subjektivní pocity zlepšení, návrat chuti k jídlu, celková vitalizace. Nástup objektivních zmen na UZ, CT apod. - v podobe zástavy rustu a zmenšení ložisek, známek kolikvace ložiska apod., hodnotíme po cca 6-8 týdnech podávání Ovosanu.

Strana 1, strana 2, strana 3, strana 4, strana 5