Strana 1, strana 2, strana 3, strana 4, strana 5

Ovosan s biologicky aktivními fosfolipidy BAF®

Otázky a odpovědi lékaře


O t á z k a :
V návodu hovoríte o nežádoucích úcincích - únava, podráždenost, nechutenství ... Jak dlouho a v jakém období tyto príznaky pacienta provázejí?

O d p o v e d :
U vetšiny osob nedochází k žádným vedlejším úcinkum, pouze výjimecne subfebrilie, bolesti ve svalech, citlivé uzliny, celková slabost apod. Vše individuálne a nezamenovat projevy základního onemocnení a vedlejších úcinku chemo a radio terapie za nežádoucí úcinky Ovosanu.


O t á z k a :
Doporucujete kombinovat nejaké vitamíny ci prírodní medicínu s podáváním Ovosanu?

O d p o v e d :
Doporucujeme obecne vitam
íny, minerály a vše, co zlepšuje detoxikacní a vylucovací procesy, a následne (v závislosti na druhu soubežné protinádorové lécby) vše, co napravuje poškozený imunitní systém a zlepšuje celkovou kondici.


O t á z k a :
Pacient zahájil kúru dle níže uvedeného rozpisu s tím, že chceme kúru prodloužit na 12 týdnu. Musí být po 12 týdnech nejaká prestávka nebo se muže preparát brát stále, treba jako udržovací dávka? Jedná se o lécbu rozvinutého onkologického onemocnení, stav po ozarování (Grawitzuv tumor s metastázami v mediastinálních uzlinách plic).

O d p o v e d :
Doba užívání Ovosanu není omezena nicím jiným než klinickým stavem pacienta
, tj. muže být podáván v dávkách 2-2-2 (ale i více) na doporucení lékare po celou dobu až do vymizení nálezu pri kontrolních vyšetreních, dále ponechat asi mesíc udržovací dávku 1-1-1. Po cca 5-6 mesících  opakovat dávku 6-8 balení jako prevenci recidivy onemocnení. Otázkou je, když po cca 1,5 -2 mesících není videt pozitivní efekt, zda dále doporucovat užívání nebo jej jako málo úcinné ukoncit. V tomto prípade je to spíše otázka financní a na rozhodnutí pacienta.


O t á z k a :
Je OVOSAN obdobný WOBEMUKOZU a WOBENZIMU ?

O d p o v e d :
U Ovosanu jde o zcela jiný mechanismus úcinku a zcela jinou úcinnou látku. Wobenzim a další jsou prípravky pro celkovou enzymoterapii s protizánetlivým
i, detoxikacními, imunostimulacními a dalšími efekty. U Ovosanu jde hlavne o cílené poškození membrán nádorových bunek vedoucí ke znicení patologických tkání. Další efekty - imunostimulacní a regeneracní pro zdravé tkáne - jsou v pozadí tohoto hlavního efektu.


O t á z k a :
Mohou se tyto přípravky vzájemne kombinovat nebo doplnovat?

O d p o v e d :
Kombinaci lze doporucit. Jde o vhodný doplněk k Ovosanu.


O t á z k a :
Jak OVOSAN pusobí pri nádorovém onemocnení mozku? Je nejaká nadeje?

o d p o v e d :
Nádorových onemocnení mozku je celá rada, nelze proto paušálne tvrdit, co u kterého konkrétního pacienta Ovosan dokáže. Obecne je úcinná látka z Ovosanu velmi dobre prostupná pres hematoencefalickou bariéru, tj. že se dobre dostává do mozkových tkání, vytvárí vysoké koncentrace nutné pro vlastní efekt Ovosanu. U mozkových nádoru je vždy, i pri dobrém pusobení látky proti danému nádoru, zvýšené riziko komplikací souvisejících s otokem okolních mozkových tkání. Máme osobní zkušenosti s podáváním Ovosanu u gliomu-krátkodobé efekty dobré, dlouhodobé nejisté, nemužeme na základe malého poctu prípadu objektivneji posoudit. V soucasné dobe necelý rok užívají Ovosan deti s astrocytomem - prozatímní efekty dobré.


O t á z k a :
Je vhodné podávat OVOSAN na odoperovavaný nádor konecníku, ale s metastázami v játrech
? Chemoterapie je 1x týdne-dlouhodobe. Kdyby ano, kolik by bylo potreba balení?

O d p o v e d :
OVOSAN podávat dlouhodobe - minimálne dávku 2-2-2 a asi za jeden a pul až dva mesíce mít kontrolu jaterních metastáz a podle efektu bud podávání prodloužit v plné  dávce až do vymizení ložisek, nebo pri špatném efektu ponechat alespon udržovací dávku 1-1-1. Je   možnost  pridat k Ovosanu prípravky s obsahem glukanu - látek stimulujících aktivitu cástí bílých krvinek, které aktivne poškozují nádorové bunky a jsou základem protinádorové imunity (jde o látky získávané z nekterých parazitárních hub).


O t á z k a :
Je možné použít OVOSAN na podporu lécby rakoviny pankreasu?

O d p o v e d :
Rakovina slinivky patrí k tem horším druhum, které jsou pomerne rezistentní na onkologickou lécbu a nese komplikace i pri chirurgickém rešení. Ovosan  je u rady pacientu s pokrocilým stadiem rakoviny slinivky jednou z posledních nadejí. Z vlastních zkušeností mužeme ríci, že máme zdokumentovaný prípad staršího pána s nádorem slinivky velikosti 15cm, který vyklenoval stenu brišní, u nehož již po chirurgické revizi nebyla vubec zahájena žádná lécba. Pri dietním režimu a Ovosanu došlo k úplnému vymizení nálezu po nekolika mesících. U celé rady jiných pacientu došlo alespon k výraznému prodloužení a zkvalitnení života.

Doporucujeme zahájit podávání co nejdríve, na nic necekat a první týden nasadit 1-1-1 a od druhého  týdne dlouhodobe 2-2-2 tobolky Ovosanu. Vše bez ohledu zda bude, nebo nebude, probíhat jakákoliv soubežná onkologická lécba.


O t á z k a :
U pacientky byl diagnostikován papilokarcinom mocového mechýre a ledviny. V prosinci 2000 byla pacientce odebrána ledvina. Po scintigrafii skeletu byly zjišteny metastázy do kostí. V únoru 2001 byla pacientce aplikována radiofosforová infuze na oddelení nukleární medicíny (ke snížení bolesti pátere a nohou). Nyní je její stav stabilizován (za podávání léku tlumících bolest - TRAMAL, který je pacientkou špatne snášen). Je vhodné podávat OVOSAN, pokud ano, tak v jakém užívání a jak dlouho?
O d p o v e d :
Prognóza techto nádoru v tomto rozsahu je špatná. Doporucujeme podávat Ovosan v bežném schématu. Je zde riziko, že u pacientky se zvýší bolesti v kostech pri rozpadu kostních ložisek po užívání Ovosanu. V tomto prípade podávat co nejvyšší dávku, která ješte nebude stupnovat bolesti.

O t á z k a :
Je nejaká  prognóza nebo statistika pozitivního vlivu prípravku OVOSAN na organizmus, který v krátké dobe podstoupí chemoterapii + ozarování? Do jaké míry se dají pozorovat urcité úlevy a zkvalitnení zdravotního stavu? Chteli bychom kombinovat lécbu ješte pomocí enzymu.
O d p o v e d :
Nelze ucelene ríci statistiku, nebylo by to matematicky ani vedecky objektivní. Pacient, který zahájí užívání Ovosanu pred chemo a radioterapií a užívá ho po celou dobu onkologické lécby, má významne menší nežádoucí vedlejší úcinky této lécby. Lépe ji toleruje a celkový lécebný efekt onkologické lécby a efekt Ovosanu se scítá. Kombinace s enzymy je možná a je i prospešná.

O t á z k a :
Pacient chce zacít užívat OVOSAN jako podpurný prostredek pri nádorovém onemocnení, pricemž je lécen chemoterapií.  Ošetrující lékar mu doporucil v dobe aplikace chemoterapie (jednou za tri týdny, dva dny po sobe) OVOSAN na týden vysadit a po tomto týdnu jej opet dva týdny užívat do další dávky chemoterapie. Muj dotaz smeruje k tomu, zda je tedy možné (spíše úcelné) OVOSAN užívat dva týdny, potom na týden vysadit, a tak tento cyklus opakovat (pokud se nezmení podávání   chemoterapie), a zda se tím úcinek OVOSANU nesníží? Pokud je to možné, zda vždy pokracovat v užívání stanoveném pro to císlo týdnu, u kterého bylo  skonceno?
O d p o v e d :
Doporucujeme užívat Ovosan nepretržite. Vynechání podpurného užívání má smysl pri masivních dávkách antioxidantu, které v dobe ozarování mohou jít proti smyslu efektu radiace. U Ovosanu není pozorováno snižování lécebného efektu chemo a radioterapie, ale naopak - lécba se jeví   úcinnejší již pri nižších dávkách.

Strana 1, strana 2, strana 3, strana 4, strana 5