Strana 1, strana 2, strana 3, strana 4, strana 5

Ovosan s biologicky aktivními fosfolipidy BAF®

Otázky a odpovědi lékaře


O t á z k a :
Máte nějaké zkušenosti s Ovosanem pri Ca prostaty a co byste nám doporučili? Pacient má již pres 10 let indikován Ca prostaty, který pomalu ale jistě roste, tlumen orcheektomií a estrogeny.

O d p o v e d :
Zkušenosti máme u řady pacientů a jsou  velmi dobré, pokud jde o onemocnění bez kostních metastáz. Dochází k  poklesu PSA na normální hodnoty a stabilizování celkového zdravotního stavu. V prípade kostních metastáz je efekt horší i vzhledem k tomu, že lze jen  težko zajistit užívání lécebných dávek pacientem. Pacient reaguje na  rozpad kostních ložisek ve vetšine prípadu bolestivou reakcí, která mu brání v  lécebných dávkách pokracovat.


O t á z k a :
Pri užívání Ovosanu se u pacienta objevila rídká stolice. Muže tento preparát užívat i nadále, anebo je vhodné   prípravek vysadit? Pacient je pred chemoterapií.
O d p o v e d :
Rozhodne pokracovat dále v lécebných dávkách po celou dobu chemoterapie.

O t á z k a :
Mohu užívat Ovosan bez predchozí porady se svým lékarem, pouze na základe svého rozhodnutí? Potrebuji se zbavit myomu,  lékar  mi radí operacní zákrok; ale já jsem trochu zdrženlivá, je to preci jen zásah do mé telesné schránky!?
O d p o v e d :
Ovosan je potravinový doplnek a jeho užívání jako takového je pouze na   osobním rozhodnutí cloveka. Není nutné vyjádrení Vašeho lékare. Na operacní zákrok mužete jít a klidne pred tím užívejte Ovosan, dle efektu pak prípadne operaci odložit nebo podstoupit.

O t á z k a :
Muže OVOSAN také nejakým zpusobem pozitivne ovlivnit zánet na deložním cípku, muj lékar navrhuje lécbu zmražením, jestliže ano, kolik balení byste mi doporucili?
O d p o v e d :
Ze zkušenosti u stejných prípadu (opakované mražení a príprava na operaci   cípku pro opakovane suspektní cytologický nález) Vám doporucujeme  prelécovací dávku 7-8 balení Ovosanu. Zacít 1. týden 1-1-1, dále 2-2-2  4 týdny a dobrat na dávce 1-1-1 a 1-0-1 . Je zde znacná šance úpravy cytologického nálezu. Drobný zákrok soubežne  provedený s užíváním Ovosanu je možný.

O t á z k a :
Jaké jsou úcinky Vašeho preparátu Ovosan pri onkologickém onemocnení prsu, III. stadium, po operaci a pri chemoterapii?
O d p o v e d :
Doporucujeme dlouhodobé užívání Ovosanu v dávkách 2-2-2 dle varianty c. 3, nejlépe po celou dobu chemoterapie a následné zajištovací užívání Ovosanu dle klinického nálezu. Doba podávání je individuální a závisí na výsledcích kontrol a upresnuje se s pacientem prubežne.

O t á z k a :
Je možné indikovat Ovosan po zjišteném a léceném nádoru (po operaci) žlucníku? Probehla razantní chemoterapie navíc s lokálním ozárením nádoru. Nádor se vyskytuje v oblasti žlucových cest, z duvodu problému s prijímáním potravy probehla další operace, spojení žaludku prímo se strevem. Stav pacientky je momentálne relativne dobrý, dokonce po dlouhodobém hubnutí dochází k ustálení váhy a i k mírnému pribírání hmotnosti.
O d p o v e d :
Jednoznacne doporucujeme zacít s užíváním Ovosanu a to dávkami podle varianty c.3 a dávku 2-2-2 podávat dlouhodobe. Z popisu chápeme, že nádor nebyl odstranen celý, proto Ovosan podávat dle kontrolních nálezu trvale až do likvidace ložisek a pak postupne snižovat dávku.

Strana 1, strana 2, strana 3, strana 4, strana 5